Nyheter & Media

SeaTwirl presenterar LCOE estimeringar

Vindkraftsbolaget SeaTwirl presenterar uppskattningar av LCOE (Levelized Cost of Electricy) för SeaTwirl S2, 1 MW-verket som är under utveckling, och val av testplats.

SeaTwirl S2 Windfarm from above

Presentationen baseras på broschyren nedan, där följande uppgifter finns med:

· SeaTwirl har valt Norge som testplats för SeaTwirl S2. Arbete med koncessionen för testplatsen pågår.

· SeaTwirls LCOE uppskattas bli 21 % lägre än för konkurrenter.

· Tredje part uppskattar LCOE för SeaTwirl S2 i ett moget skede till under €50/MWh.

De två sistnämnda uppgifterna är estimeringar, som vidareutvecklas kontinuerligt av Bolaget.

 

Läs hela broschyren här:

LCoE SeaTwirl

Julia Skälegård, 20 April 2020

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.