Nyheter & Media

SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent

SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent och SeaTwirl AB tillförs 8,3 MSEK.

SeaTwirl AB meddelade idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med SeaTwirls företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020. Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 96,77 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Vi är mycket glada och stolta över utfallet och för det stora intresset som finns för SeaTwirl. Jag vill verkligen tacka befintliga ägare som väljer att fortsätta stödja oss på vår resa, samt styrelse och ledning. Tack vare finansieringen kan utvecklingen av S2 fortgå enligt plan och vi kan ta oss närmare målet om en kommersialisering av flytande vindkraft till havs.”  Peter Laurits, CEO

Läs pressmeddelandet här 

Elsa Gejrot Mellstig, 22 April 2021

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.