Nyheter & Media

Underskattade marknadsprognoser för flytande vindkraft!?

IEEFA skriver i en artikel att potential och ambitioner inom havsbaserad vindkraft kan vara underskattade.

Den amerikanska tankesmedjan IEEFA skriver i en artikel att de asiatiska ländernas potential och ambitioner inom havsbaserad vindkraft kan vara underskattade i marknadsprognoser från till exempel Bloomberg New Energy Finance.

Bakgrunden är att kostnaden för havsbaserad vindkraft har fallit kraftigt under senare år. Större turbiner och skalfördelar i leverantörskedjor har bidragit till havsbaserad vindkraft nu byggs ut utan särskilda prissubventioner i Europa. Framstegen här kan nu länderna i Asien dra nytta av, enligt IEEFA.

Och det saknas inte ambitioner. Tillsammans har länder som Kina, Japan, Sydkorea, Vietnam, Taiwan, Filippinerna och Indien ambitioner att bygga 100 GW havsbaserad vindkraft till 2030. Skulle de nå bra 70 procent av den siffran skulle det kunna ersätta elen från 300-350 miljoner ton kol årligen, enligt IEEFA. Det motsvarar cirka 35-40 procent av den årliga havsburna handeln med kol.

Branschen är ännu i sin linda i Asien och det återstår mycket arbete för myndigheterna att för att stödja utvecklingen. Men i havsbaserad vindkraft har de en värdefull ny resurs att ta tillvara på, enligt IEEFA.

Läs hela artikeln här:

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.