Nyheter & Media

Vi gör en företrädesemission

SeaTwirl's styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 64,5 MSEK.

SeaTwirl’s styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 64,5 MSEK. Läs mer i pressmeddelandet.

Några viktiga (preliminära) datum

  • 30 december, sista handelsdag inklusive teckningsrätter
  • 3 januari, avstämningsdag för teckningsrätter och publicering av EU-tillväxtprospekt
  • 5-19 januari, teckningsperiod
Andreas Johansson, 24 November 2022

We are doing a rights issue

SeaTwirl's board of directors have decided to do a rights issue of 64.5 MSEK.

SeaTwirl’s board of directors have decided to do a rights issue of 64.5 MSEK. Read more in the press release (only in Swedish).

Some important (preliminary) dates

  • 30 December, last day of trading with rights to subscribe
  • 3 January, record date for subscription rights and the publication of the prospectus
  • 5-19 January, subscription period
Andreas Johansson, 24 November 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.