Nyheter & Media

WindEurope: Flytande vindkraft kan spela nyckelroll för Europas klimatmål

I Europa finns 80 procent av vindresurserna på vatten som är djupare än 60 meter. Med flytande vindkraft kan de resurserna utnyttjas och på så vis kan tekniken spela en nyckelroll för att nå EU:s klimatmål till 2030.

EU:s ledarroll inom havsbaserad vindkraft kan bara försvaras om den expanderas till att också omfatta flytande vindkraft. Och eftersom det inte finns några flytande vindkraftsprojekt planerade för perioden 2021–2025 finns det en lucka för de som agerar att rycka åt sig en ledande ställning, sade Giles Dickson som är chef för vindkraftens europeiska branschorganisation WindEurope på FOWT-mässan som nyligen hölls i Marseille.

EU måste installera 6 GW havsbaserad vindkraft per år under åren 2021–2030 för att bibehålla nuvarande kostnadsreduceringstrender, generera aktivitet i leverantörsledet och för att bibehålla sitt tekniska ledarskap, enligt Dickson. För att säkerställa att så blir fallet borde EU-länderna inkludera flytande vindkraft i sina nationella energiplaner och anordna auktioner specifikt för flytande vindkraft.

Återigen får vi bekräftelse på att flytande vindkraftsmarknaden är på gång att bli mycket stor. SeaTwirl har potential att ta stora marknadsandelar i framtiden med sin kostnadseffektiva teknologi. Framtiden ser ljus ut.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.