SeaTwirl offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 november 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.se, från och med idag den 2 november 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 9 november 2021. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida från och med den 9 november 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 5 november 2021. Teckningsperioden löper från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

Ordförande har ordet

Växthusgaser är den främsta orsaken till global uppvärmning och mänskligheten måste halvera sina utsläpp av dessa gaser fram till 2030, för att sedan halvera dem igen innan 2040, för att därefter reducera dem till noll innan 2050.

Det som krävs är en kraftig reduktion av energikonsumtion där det är möjligt, en fortsatt massiv utbyggnad av grön energiproduktion, samt omställning av energianvändning till att primärt utgöras av elektricitet. Men för att klara halveringarna krävs ny teknik, både inom energiproduktion, lagring och fångandet av koldioxid. Det är här SeaTwirl skall hjälpa till att göra skillnad genom att inta en position som en ledande aktör inom flytande vindkraftsparker med hjälp av sitt vertikala flytande vindkraftverk.

Den enorma utbyggnad av grön energiproduktion som krävs kommer inledningsvis fortsätta ske med hjälp av fler solcells- och vindkraftsparker på land och till sjöss. Efter 2030 kommer flytande vindkraft utgöra en massiv potential i den fortsatta utbyggnaden.

Vi har genom vår produkt en unik möjlighet att bli en betydande leverantör av flytande vindkraft. SeaTwirl utvecklar ett flytande vindkraftverk som utan kompromisser anpassas till havets villkor vilket ger unika förutsättningar för att kunna producera konkurrenskraftig energi. Styrelsen i SeaTwirl föreslår med detta som bakgrund en betydande förändring i strategi för att säkerställa att positionera bolaget starkt i den enorma marknad som kommer öppna sig framöver.

Förslaget är att fokusera på de stora elproducenterna som kunder och påskynda kommersialiseringen av bolaget med denna inriktning. Detta genom att koppla sig till senaste forskningen inom flytande vindkraft, skapa strategiska samarbeten med kunder och partners som vill driva på utvecklingen av flytande vindkraft, samt utveckla teamet till att bli världens främsta inom flytande vindkraft. Med forskningen i ryggen och strategiska kunder som kravställare, strategiska partners som bidragare och ett team i världsklass, bedömer vi möjligheterna goda att skapa ett bolag som kan utveckla, producera och leverera de mest effektiva flytande vindkraftverken i världen.

Välkommen att teckna aktier i morgondagens gröna energitech bolag SeaTwirl AB.

Dan Friberg

Styrelsens ordförande


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2