Nyheter & Media

Haakonsen Marine kommer att installera S2x till havs

Westcon Yards planerar att ge uppdraget att utföra installationen av S2x till havs till Haakonsen Marine AS som har mer än 25 års erfarenhet att marina operationer.

Westcon Yards planerar att ge uppdraget att utföra installationen av S2x till havs till Haakonsen Marine AS som har mer än 25 års erfarenhet att marina operationer.

Haakonsen planerar att bogsera flytelementet, sparen, till en särskild installationsplats där den kommer att ballasteras från horisontellt till vertikalt läge innan turbin och generatorhus lyfts på. Därefter bogseras hela S2x till koncessionsplatsen i Bokn och installeras i den förberedda förankringen.

Läs Haakonsen Marines nyhet (på engelska) här.

SeaTwirl har tecknat en avsiktsförklaring med Westcon Yards för tillverkning och installation av S2x. Se nyheten här.

Andreas Johansson, 26 September 2022

Haakonsen Marine will install S2x at sea

Westcon Yards plan to give the installation of S2x at sea to Haakonsen Marine AS that have more than 25 years of experience of marine operations.

Westcon Yards plan to give the installation of S2x at sea to Haakonsen Marine AS that have more than 25 years of experience of marine operations.

Haakonsen will tow the floater, the spar, to a special installation site where it will be upended and ballasted before the turbine and generator housing are lifted into place. After that, the whole S2x will be towed to the concession site in Bokn and installed in pre-arranged mooring.

Read Haakonsen Marine’s release here.

SeaTwirl have signed a LOI with Westcon Yards for the manufacturing and installation of S2x. Read the release here.

Andreas Johansson, 26 September 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.