Aktien

First North vid Nasdaq Stockholm

Sedan den 22 december 2016 är Bolagets aktier listad på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet STW. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Om Nasdaq First North

Nasdaq First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. First North är multilateral handelsplattform (Eng: Multilateral Trading Facility, MTF) och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, utan regleras istället av en mindre omfattande uppsättning regler anpassade till mindre tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är därför generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Det är Nasdaq OMX Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First.

Certified Adviser

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North ska ha en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier planeras att tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm Aktiebolag godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm Aktiebolags övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och bolagets Certified Adviser lever upp till regelverket på First North.

SeaTwirls Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

 

Handelsinformation

Aktieinformation

Kortnamn: STW
ISIN: SE0009242175

Noterad sedan: 2016.12.22
Endast ett aktieslag finns.

Ägarstruktur

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till att erhålla gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan resultera i förändring av kontrollen i Bolaget.

Huvudägare den 28 september 2018 är Knut Claesson.

Största aktieägare den 28 september 2018

AktieägareAntal aktierAndel
Knut Claesson596 66634,22%
Ehrnberg Solutions AB166 7939,57%
GU Ventures AB126 0647,23%
SolvInvest AB106 5006,11%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension69 7114,00%
JPMEL – Stockholm Branch47 0662,70%
Netfonds ASA28 8041,65%
Pontus Ryd19 6141,12%
Joel Henriksson19 0671,09%
Mattias Sundin18 0001,03%

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29