Aktien

Aktien

Nasdaq First North Growth Market

Sedan den 22 december 2016 är Bolagets aktier listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, under kortnamnet STW. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad.

Certified Adviser

Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Nasdaq Stockholm Aktiebolags övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och bolagets Certified Adviser lever upp till regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

SeaTwirls Certified Adviser är Vator Securities AB, tel: +46 (0)8 5800 6599, E-post: ca@vatorsec.se.

Handelsinformation

Aktieinformation

Kortnamn: STW
ISIN: SE0009242175

Noterad sedan: 2016-12-22
Endast ett aktieslag finns.

Ägarstruktur

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till att erhålla gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan resultera i förändring av kontrollen i Bolaget.

Huvudägare den 28 mars 2024 är Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse.

Största aktieägare den 28 mars 2024

AktieägareAntal aktierAndel
Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse1 637 00827,4%
Avanza Pension, Försäkringsbolaget410 0686,9%
Trinova Ventures AB247 5514,1%
SPP Sverige Plus 152 5842,6%
Solvinvest AB114 6071,9%
Ehrnberg Solutions AB 98 2751,6%
Optiga AB 92 4461,5%
Black & White Ventures AB 76 8651,3%
Johan Claesson  72 9921,2%
Solmia AB (Skene)  70 0001,2%
Övriga3 011 06350,3%
Totalt antal aktier5 983 459100%

 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.