Aktien

First North vid Nasdaq Stockholm

Sedan den 22 december 2016 är Bolagets aktier listad på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet STW. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North ska ha en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier planeras att tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm Aktiebolag godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm Aktiebolags övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och bolagets Certified Adviser lever upp till regelverket på First North.

SeaTwirls Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

Handelsinformation

Aktieinformation

Kortnamn: STW
ISIN: SE0009242175

Noterad sedan: 2016.12.22
Endast ett aktieslag finns.

Ägarstruktur

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till att erhålla gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan resultera i förändring av kontrollen i Bolaget.

Huvudägare den 28 juni 2019 är Knut Claesson.

Största aktieägare den 28 juni 2019

AktieägareAntal aktierAndel
Knut Claesson596 66634,22%
Ehrnberg Solutions AB166 7939,57%
SolvInvest AB106 5006,11%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension105 4705,87%
GU Ventures87 5715,02%
SPP Sverige Plus 46 1262,65%
Pontus Ryd19 6141,12%
Mattias Sundin18 0001,03%
Mikael Nyström17 5501,01%
Roger Cederberg13 4510,77%

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29