SeaTwirls S1: En småskalig arbetshäst

30 kW

S1 med dess låga effekt kan användas för specialiserade applikationsområden.

Lanserad 2015

 S1 har stått emot tidens tand och alla typer av väder.

En konceptmodell

S1 sätter en ny standard för havsbaserade vindkraft.

Om S1

SeaTwirl AB satte det flytande vindkraftverket S1 i drift redan 2015 utanför Lysekils kust. S1 har varit uppkopplad mot nätet utan oplanerade avbrott sedan dess.

Projektet genomfördes av oss på SeaTwirl, då en mycket liten, men målmedveten grupp medarbetare och en begränsad budget. S1 är ett av få flytande vindkraftsprojekt i världen som har sjösatts och drivits under en längre period. S1 har klarat av hårda väderförhållanden, höst- och vinterstormar inklusive orkanvindar. Detta visar hur robust vår design är.

S1 körs sedan 2015 – en riktig arbetshäst.

Potentiella kunder

Även om S1 är ett litet kraftverk med en turbin på 30 kW är det fortfarande en praktisk lösning i ett antal situationer.

Testplattform för energibolag

För energiproducenter kan S1 vara en attraktiv testplattform för att utvärdera havsbaserad vindkraft.

Ett alternativ till dieselgeneratorer på avlägsna platser

I avlägsna områden utanför nätet eller platser som drabbas av elavbrott kan S1 vara värt att överväga.

Organisationer och företag med grön profil

Det finns många exempel på organisationer som vill dra nytta av förnybar kraft och dess signalvärden.

Fakta

Fakta om S1.

Höjd

Höjd ovanför havsyta: 13 meter (under havsyta: cirka 18 meter)

Turbinens diameter

10 meter

Djup

S1 är placerad på 35 meters djup.

Turbin: nominell effekt

30 kW. Flera S1-enheter kan placeras i ett tätt mönster för ökad kraftproduktion.

Fördelar med SeaTwirl

  • SeaTwirl har en enkel och robust design med få rörliga delar som kan gå sönder vilket ger färre avbrott och fler timmar i drift.
  • SeaTwirl är enkel att underhålla genom generatorhusets placering vid havsytan.
  • SeaTwirl är stabil och har en låg tyngdpunkt.
  • Vattnet bär vikten av vindturbinen vilket medför lägre belastning på lagren.
  • Vetenskapliga rapporter visar att vindturbiner med vertikala axlar så som SeaTwirl har en högre strukturell gräns och kan byggas större än vindkraftverk med horisontell axel.

Applikationsområden

  • Småskalig energiproduktion
  • Öar och andra avlägsna platser
  • Fiskodlingar
S1 är lättillgänglig när underhåll är planerat eftersom alla huvudkomponenter är på havsnivå.
S1 i drift. Här i en lätt bris.
Stormen Helga gick över Sverige den 4 december 2015 med orkanvindar på upp till 35 m/s, utan att S1 påverkades negativt.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.