Om Teamet

Om Teamet

SeaTwirl utgörs av en liten sammansvetsad grupp medarbetare med bred teknisk kunskap och entreprenörserfarenhet. Teamet utgör en bas för den viktiga tekniska utvecklingen av de flytande vindkraftverken.

SeaTwirls ingenjörer har tillsammans en bred kunskapsbas som täcker de viktigaste teknikområdena så som design, simulering, hydrodynamik, provning och mekanisk konstruktion.


Peter Laurits, VD

VD sedan 2020. Peter Laurits har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2014 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB.


Peter Schou, Interim COO 

MBA från Copenhagen Business School (CBS). Peter har lång erfarenhet från internationella affärer från sina 17 år i Asien, där han senast var VD, Greater China, för ett stort multinationellt företag.


Mats Hult, Ekonomichef

Mats är ekonomichef sedan 2020 och har genom åren haft en rad ledande befattningar som Ekonomichef, VD och Produktionschef. Tjänsterna har även innefattat organisation/personalfrågor, inköp och olika projektuppdrag.
Mats har gedigen erfarenhet från flera olika branscher och företag. Han har erfarenhet från internationella miljöer, producerande företag och utvecklingsbolag och senaste uppdraget inom ett innovationsbolag.


Efva Willén, Affärsutvecklare

Efva Willén har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och en bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom marin teknik och offshore. På SeaTwirl bidrar Efva huvudsakligen med sin erfarenhet inom affärsutveckling, men även med tekniska kunskaper inom områden som stabilitet och strömningsmekanik.


Daniel Ehrnberg, Uppfinnare och teknisk specialist

Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.


Jonas Boström, Teknisk chef

Jonas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och är en lösnings- och resultatorienterad lagspelare. Jonas har erfarenheter från att tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. På SeaTwirl bidrar Jonas med ett öga för detaljer och systemintegration speciellt i samband med den höga kravbild som kommer med havsbaserad struktur.


Andreas Börjesson, Huvudingenjör

Andreas är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat på SeaTwirl sedan 2014 och har omfattande kunskaper om Seatwirls design. Han bidrar till teamet med sina kunskaper i mekanisk konstruktionsteknik och sin positiva inställning.


Julia Skälegård, Projektingenjör

Julia har en examen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Sedan våren 2015 har Julia arbetat på SeaTwirl. Med sitt starka driv bidrar hon med energi som gör att projekten blir färdiga i tid. Julia brinner för arbetet mot ett mer hållbart samhälle.


Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör (FEM)

Martin har en bakgrund inom beräkning och projektledning med inriktning på kompositer och offshore-industri. Som flygingenjör från KTH med forskarutbildning inom kompositer bidrar Martin konstruktivt till teamet. Martin har också en lång erfarenhet av tillverkning inom offshore som konsult vilket gett honom både unika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Specialiseringen inom utmattningsberäkningar är också värdefull i arbetet med SeaTwirl S2.


Jon Jonsson, Utvecklingsingenjör

Jon har mer än 20 års erfarenhet av projektledning och leveranser av nyckelfärdiga system inom sjöfart och offshore och av design av offshore-enheter. Han är en utbildad maskiningenjör som redan som ung värnpliktig åkte på de sju världshaven och bidrar till SeaTwirl med sina expertkunskaper inom system, funktion och dokumentation.


Mehdi Garmabi, Beräkningsingenjör

Mehdi har en mastersexamen i beräkningsteknik från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. Han har erfarenhet av analysera rotorblad på vindturbiner från sin tid i Tyskland och har expertkunskaper inom finita element-metoden, strukturanalys, datorprogrammering och fiberkompositmaterial. Han har också erfarenhet från tillverkning och certifiering av rotorblad till HWAT.


Erik Aronsson, Huvudingenjör/Projektledare

Erik har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. Genom tidigare tjänster i klassningssällskap och maritim tillverkningsindustri har han skaffat sig erfarenhet och expertis inom marina operationer, certifiering, tredjepartsverifikation och produktutveckling. Han är driven, ambitiös och har ett stort tekniskt intresse.


Laín Nieto, Senior beräkningsingenjör

Laín är en senior beräkningsingenjör med lång erfarenhet från vindkraftsindustrin. Han har gjort lastberäkningar för VAWTs i Tyskland och jobbat med flytande vindkraftverk tillsammans med University of the Basque Country. Han har också arbetat inom R&D på Siemens Gamesa, utvecklat multi-MW vindturbiner för Nordex och designat aeroelastisk kod för Vestas. På SeaTwirl fokuserar han på att utveckla aeroelastiska modeller, belastningar och kontrollsystem för multi-MW VAWT.


John Salquist, 3D-grafiker

John är utbildad 3D-grafiker från Computer Graphics Design på YRGO och har också en kandidatexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand. Han har ett starkt intresse för det visuella och erfarenhet som innefattar både tekniska och konstnärliga projekt.


Roger Cederberg, Senior rådgivare

Roger var styrelseordförande för SeaTwirl under 2012–2019 och har därefter varit senior rådgivare. Han har en civilingenjörsexamen, en Tekn Dr in Datorteknik och en MBA. Han har lång erfarenhet från en rad ledande positioner, bland som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB.


Jens Tommerup, Senior rådgivare

Jens valdes in SeaTwirls styrelse 2018 och var ordförande under 2019–2020 då han lämnade styrelsen för att ta en mer operativ roll. Han har en BSc i Engineering och har gått ledarskapsutbildningar på Imperial College London och INSEAD. Som MHI Vestas första VD från 2014 till 2018, var han med och byggde bolaget till en ledande spelare inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han chef för Vestas China och för Vestas Asia/Pacific and China. 

Utökat Team


Peter Petrov, Utvecklingsingenjör

Peter har en kandidatexamen i maskinteknik från Pennsylvania State University. Han har erfarenhet som senior designingenjör och teknikchef från ett företag som tillverkar specialgjord däcksutrustning för den marina bogserings- och eskortsektorn och utrustning för oceanografisk forskning.


Andreas Johansson, Kommunikationskonsult

Andreas är kommunikationskonsult på Solberg. Han är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet från affärsjournalistik med inriktning mot de finansiella marknaderna.


Elke Rosiers, Finnansieringsexpert

Elke är vd för Avanoa AB, en specialist på finansieringslösningar för små- och medelstora bolag. Hon har stor erfarenhet från EU-relaterad finans och administration, granskingsförberedelser, due diligence och affärsutveckling. Hon pratar fyra språk flytande, har erfarenhet från både offentlig och privat sektor, och är särskilt intresserad av krishantering och kreativ problemlösning.


Mattias Haggärde Langqrie, Beräkningsingenjör

Mattias har en civilingenjörsexamen i teknisk matematik från Chalmers och stor erfarenhet från analys och produktutveckling inom offshoreindustrin. Han brinner för att hitta enkla lösningar på svåra eller avancerade problem.


Experter

Teamet består också av flera experter som stöder affärs- och teknikutvecklingen.

"Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas."
Jens Tommerup
Rådgivare, SeaTwirl

Styrelse

Klementina Österberg, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2020. Klementina innehar en Master i Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Klementina har de senaste 19 åren arbetat med företagsutveckling och finansiering inom GU Ventures, varav de senaste 13 åren som VD. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade företag och även av investeringar, företagsförvärv och avyttringar. Dessförinnan har Klementina arbetat inom verkstads- och bilindustrin vid Geveko Industrier, flera Volvo-bolag och DaimlerChrysler Pacific, samt med att starta upp affärsplanstävlingen Venture Cup. Klementina har blivit utnämnd till Årets Finansprofil 2020 av branschorganisationen Finanskompetenscentrum och innan dess fick hon utmärkelsen Årets Ledare av Gothia Akademi.

Intresserad av att investera i SeaTwirl? Kontakta Klementina via e-post: klementina@ventures.gu.se


Charlotte Bergqvist, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet.


Pontus Ryd, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology.
Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.


Dan Friberg, Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2020. MBA från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Dan har haft flera ledande positioner inom innovationssystemet och finanssektorn, bland annat VD för Science Park Jönköping. Han har även varit entreprenör i flera bolag. Sedan 2016 är han delägare och VD för teknikbolaget Infobric som har verksamhet i Norden och Storbritannien.


Knut Claesson, Suppleant

Född 1947. Suppleant sedan 2020. Tekn. Dr. i Kemi, Värmeteknik och Maskinlära från Chalmers. Efter en lång karriär på Munters, där han bland annat var utvecklingschef och vice VD, grundade han 1985 Corroventa Avfuktning. Efter att han sålde Corroventa 2007 har han varit engagerad som delägare och mentor för bolag med tekniska produkter som kommit fram runt Högskolan och Science Park i Jönköping. Knut har varit delägare i SeaTwirl sedan 2014 och är idag huvudägare.

 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.