Om Teamet

Om Teamet

SeaTwirl utgörs av en liten sammansvetsad grupp medarbetare med bred teknisk kunskap och entreprenörserfarenhet. Teamet utgör en bas för den viktiga tekniska utvecklingen av de flytande vindkraftverken.

SeaTwirls ingenjörer har tillsammans en bred kunskapsbas som täcker de viktigaste teknikområdena så som design, simulering, hydrodynamik, provning och mekanisk konstruktion.


Johan Sandberg, VD

Johan är VD sedan 2023. Han har lång erfarenhet från den flytande vindkraftsbranschen och har arbetat på både DNV och Aker innan han började på SeaTwirl. På DNV ledde han framtagandet av en första standarden för flytande vindkraft, som publicerades 2013. Han är civilingenjör och har en MBA.


Mats Hult, Ekonomichef

Mats är ekonomichef sedan 2020 och har genom åren haft en rad ledande befattningar som Ekonomichef, VD och Produktionschef. Tjänsterna har även innefattat organisation/personalfrågor, inköp och olika projektuppdrag.
Mats har gedigen erfarenhet från flera olika branscher och företag. Han har erfarenhet från internationella miljöer, producerande företag och utvecklingsbolag och senaste uppdraget inom ett innovationsbolag.

Jonas Boström, Teknisk chef

Jonas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och är en lösnings- och resultatorienterad lagspelare. Jonas har erfarenheter från att tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. På SeaTwirl bidrar Jonas med ett öga för detaljer och systemintegration speciellt i samband med den höga kravbild som kommer med havsbaserad struktur.

Peter Laurits, Business Development

VD mellan 2020-2023. Peter Laurits har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2014 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB.

Andreas Börjesson, Huvudingenjör

Andreas är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat på SeaTwirl sedan 2014 och har omfattande kunskaper om Seatwirls design. Han bidrar till teamet med sina kunskaper i mekanisk konstruktionsteknik och sin positiva inställning.


Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör (FEM)

Martin har en bakgrund inom beräkning och projektledning med inriktning på kompositer och offshore-industri. Som flygingenjör från KTH med forskarutbildning inom kompositer bidrar Martin konstruktivt till teamet. Martin har också en lång erfarenhet av tillverkning inom offshore som konsult vilket gett honom både unika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Specialiseringen inom utmattningsberäkningar är också värdefull i arbetet med SeaTwirl S2.


Jon Jonsson, Utvecklingsingenjör

Jon har mer än 20 års erfarenhet av projektledning och leveranser av nyckelfärdiga system inom sjöfart och offshore och av design av offshore-enheter. Han är en utbildad maskiningenjör som redan som ung värnpliktig åkte på de sju världshaven och bidrar till SeaTwirl med sina expertkunskaper inom system, funktion och dokumentation.


Erik Aronsson, Huvudingenjör/Projektledare

Erik har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. Genom tidigare tjänster i klassningssällskap och maritim tillverkningsindustri har han skaffat sig erfarenhet och expertis inom marina operationer, certifiering, tredjepartsverifikation och produktutveckling. Han är driven, ambitiös och har ett stort tekniskt intresse.


Elsa Gejrot Mellstig, Kommunikatör

Elsa har en Ekonomie kandidatexamen från Lunds Universitet och arbetar på SeaTwirl sedan hösten 2020 som kommunikatör. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta som projektledare och bidrar med en positiv inställning och ett starkt driv för att nå uppsatta mål.


Andreas Oscarsson, Utvecklingsingenjör

Andreas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. Han har erfarenhet av att vara med och utveckla utrustning inom den marina branschen från tidig projektering tills projektet är klart, både som konstruktör samt projekteringssamordnare. Han har jobbat i nära samarbete med tillverkare för att få fram det bästa resultatet.


Eric Lorentzon, Senior teknisk rådgivare

Eric är en erfaren skeppsbyggare med utbildning från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat med flytande offshore strukturer och projektledning i mer än femton år, varav tre och ett halvt av dem har varit som övervakare av byggnation på varv. Han är van att arbeta i stora internationella projekt, från start av design till leverans av färdig produkt. Eric har ett öga för detaljer, öppensinnad när det gäller att lösa problem, lösningsorienterad och driven.


Joanna Eichstaedt, ingenjör

Joanna har en MSc i maskinteknik från Gdansks tekniska universitet. Hon läste även två terminer på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hennes fokus sedan hon inledde sin yrkesbana har varit på 3D-modellering.


Jonathan Cooper, Utvecklingsingenjör

Jonathan är utbildad ingenjör från Portsmouth University och har många års erfarenhet att arbeta som utvecklingsingenjör, så väl som projektledare inom den marina industrisektorn. På SeaTwirl kommer Jonathan att arbetar som Utvecklingsingenjör med fokus på att optimera och kvantifiera de mekaniska drivkomponenterna. Jonathan har ett intresse för förnyelsebar energi och kommer med sin erfarenhet bidra till att möjliggöra en effektiv drift av SeaTwirls turbinlösningar.

David Österberg, Senior ingenjör

David har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och har internationell erfarenhet inom forskning och utveckling i vindindustrin. Han är kunnig inom mekanisk design, strukturell verifiering, laster och aerodynamik. David har tidigare arbetat som teamledare med tekniskt ansvar för bottenram och huvudlagerhus och senare för girsystemet. Han har även erfarenhet av vertikalaxlade vindturbiner då han var med och utvecklade en 200kW landbaserat vindkraftverk från koncept till fullskaleprototyp. David började arbeta på SeaTwirl 2023.

Johanna Stenmark, Beräkningsingenjör

Johanna har en Msc i tillämpad mekanik från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot strömningsmekanik. Under sin sista termin skrev Johanna sin master uppsats om aerodynamik och strukturell optimering för bladen till SeaTwirls turbiner. Arbetet med uppsatsen väckte ett intresse för aerodynamik och är ett område som hon kommer att fortsätta arbeta med på SeaTwirl.

 

John Salquist, 3D-grafiker

John är utbildad 3D-grafiker från Computer Graphics Design på YRGO och har också en kandidatexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand. Han har ett starkt intresse för det visuella och erfarenhet som innefattar både tekniska och konstnärliga projekt.


 

Roger Cederberg, Senior rådgivare

Roger var styrelseordförande för SeaTwirl under 2012–2019 och har därefter varit senior rådgivare. Han har en civilingenjörsexamen, en Tekn Dr in Datorteknik och en MBA. Han har lång erfarenhet från en rad ledande positioner, bland som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB.


 

Jens Tommerup, Senior rådgivare

Jens valdes in SeaTwirls styrelse 2018 och var ordförande under 2019–2020 då han lämnade styrelsen för att ta en mer operativ roll. Han har en BSc i Engineering och har gått ledarskapsutbildningar på Imperial College London och INSEAD. Som MHI Vestas första VD från 2014 till 2018, var han med och byggde bolaget till en ledande spelare inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han chef för Vestas China och för Vestas Asia/Pacific and China

"Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas."
Jens Tommerup
Rådgivare, SeaTwirl

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.