Om Teamet

Om Teamet

SeaTwirl utgörs av en liten sammansvetsad grupp medarbetare med bred teknisk kunskap och entreprenörserfarenhet. Teamet utgör en bas för den viktiga tekniska utvecklingen av de flytande vindkraftverken.

SeaTwirls ingenjörer har tillsammans en bred kunskapsbas som täcker de viktigaste teknikområdena så som design, simulering, hydrodynamik, provning och mekanisk konstruktion.

Gabriel Strängberg, VD

Gabriel har tidigare erfarenhet som VD och teknisk chef på ett mekatroniskt företag. Gabriel har en examen Master of Science i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en kandidatexamen från University of Central Florida.


Efva Willén, Affärsutvecklare

Efva Willén har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och en bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom marin teknik och offshore. På SeaTwirl bidrar Efva huvudsakligen med sin erfarenhet inom affärsutveckling, men även med tekniska kunskaper inom områden som stabilitet och strömningsmekanik.

Daniel Ehrnberg, uppfinnare och teknisk specialist

Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.


Andreas Börjesson, Utvecklingsingenjör

Andreas är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. På SeaTwirl bidrar Andreas med sin erfarenhet inom konstruktion samt är en viktig lagspelare med en positiv attityd som hjälper oss att nå våra mål.


Julia Skälegård, Projektingenjör

Julia har en examen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Med sitt starka driv bidrar hon med energi som gör att projekten blir färdiga i tid. Julia brinner för arbetet mot ett mer hållbart samhälle.


Vahik Khodagolian, Senior beräkningsingenjör (CFD)

Vahik har en omfattande erfarenhet inom tillämpad fluiddynamik/aerodynamik från ett brett spektrum av projekt från flygteknik, bilindustri, oceanografi till offshore och biomimetik. Han är även filosofie doktor i flygteknik. Vahik är väldigt nyfiken och har ofta okonventionella idéer om design. Detta gör honom till en värdefull medlem av teamet på SeaTwirl.


Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör (FEM)

Martin har en bakgrund inom beräkning och projektledning med inriktning på kompositer och offshore-industri. Som flygingenjör från KTH med forskarutbildning inom kompositer bidrar Martin konstruktivt till teamet. Martin har också en lång erfarenhet av tillverkning inom offshore som konsult vilket gett honom både unika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Specialiseringen inom utmattningsberäkningar är också värdefull i arbetet med SeaTwirl S2.

Jonas Boström, Projektledare

Jonas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och är en lösnings- och resultatorienterad lagspelare. Jonas har erfarenheter från att tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. På SeaTwirl bidrar Jonas med ett öga för detaljer och systemintegration speciellt i samband med den höga kravbild som kommer med havsbaserad struktur.


Experter

Teamet består också av flera experter som stöder affärs- och teknikutvecklingen.

"Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas."
Jens Tommerup
Styrelseledamot, SeaTwirl

Styrelse

Roger Cederberg, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2012. Civ Ing Tekn Fysik, Tekn Dr Datorteknik, MBA. Arbetande styrelseordförande i SeaTwirl AB. Roger jobbar på GU Ventures med affärsutveckling och investeringar och är därigenom engagerad i flera bolag. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bland annat som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB.

Intresserad av att investera i SeaTwirl? Kontakta Roger via e-post: roger.cederberg@seatwirl.com


Daniel Ehrnberg, Uppfinnare och styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.
Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han är även ägare och vd för Ehrnberg Solutions AB och Spira Energy AB samt projektanställd på Chalmers Tekniska Högskola. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi.


Charlotte Bergqvist, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet.


Pontus Ryd, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology.
Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.


Peter Laurits, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Civ Ing Elektronik från Chalmers.
Delägare och VD i Concept Träningsredskap AB. Mellan 2008-2013 var Peter VD för Corroventa Avfuktning och dessförinnan hade han flera befattningar inom Saab Training Systems, bland annat vice VD och Head of Sales.


Jens Tommerup, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Bsc Engineering, ledarskapsutbildning från Imperial College London och INSEAD.
Jens var vd för MHI Vestas Offshore Wind från starten 2014 till april 2018 och var med byggde upp bolaget till en av ledarna inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han framgångsrik chef för Vestas Kina och senare för det sammanslagna affärsområdet Asien/Stilla havsområdet och Kina.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29