Om Teamet

Om Teamet

SeaTwirl utgörs av en liten sammansvetsad grupp medarbetare med bred teknisk kunskap och entreprenörserfarenhet. Teamet utgör en bas för den viktiga tekniska utvecklingen av de flytande vindkraftverken.

SeaTwirls ingenjörer har tillsammans en bred kunskapsbas som täcker de viktigaste teknikområdena så som design, simulering, hydrodynamik, provning och mekanisk konstruktion.


Peter Laurits, VD

VD sedan 2020. Peter Laurits har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2014 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB.


 

Mats Hult, Ekonomichef

Mats är ekonomichef sedan 2020 och har genom åren haft en rad ledande befattningar som Ekonomichef, VD och Produktionschef. Tjänsterna har även innefattat organisation/personalfrågor, inköp och olika projektuppdrag.
Mats har gedigen erfarenhet från flera olika branscher och företag. Han har erfarenhet från internationella miljöer, producerande företag och utvecklingsbolag och senaste uppdraget inom ett innovationsbolag.


Efva Willén, Affärsutvecklare

Efva Willén har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och en bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom marin teknik och offshore. På SeaTwirl bidrar Efva huvudsakligen med sin erfarenhet inom affärsutveckling, men även med tekniska kunskaper inom områden som stabilitet och strömningsmekanik.


Daniel Ehrnberg, Uppfinnare och teknisk specialist

Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.


Jonas Boström, Teknisk chef

Jonas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och är en lösnings- och resultatorienterad lagspelare. Jonas har erfarenheter från att tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. På SeaTwirl bidrar Jonas med ett öga för detaljer och systemintegration speciellt i samband med den höga kravbild som kommer med havsbaserad struktur.


Andreas Börjesson, Huvudingenjör

Andreas är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat på SeaTwirl sedan 2014 och har omfattande kunskaper om Seatwirls design. Han bidrar till teamet med sina kunskaper i mekanisk konstruktionsteknik och sin positiva inställning.


Julia Skälegård, Projektingenjör

Julia har en examen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Sedan våren 2015 har Julia arbetat på SeaTwirl. Med sitt starka driv bidrar hon med energi som gör att projekten blir färdiga i tid. Julia brinner för arbetet mot ett mer hållbart samhälle.


Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör (FEM)

Martin har en bakgrund inom beräkning och projektledning med inriktning på kompositer och offshore-industri. Som flygingenjör från KTH med forskarutbildning inom kompositer bidrar Martin konstruktivt till teamet. Martin har också en lång erfarenhet av tillverkning inom offshore som konsult vilket gett honom både unika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Specialiseringen inom utmattningsberäkningar är också värdefull i arbetet med SeaTwirl S2.


Jon Jonsson, Utvecklingsingenjör

Jon har mer än 20 års erfarenhet av projektledning och leveranser av nyckelfärdiga system inom sjöfart och offshore och av design av offshore-enheter. Han är en utbildad maskiningenjör som redan som ung värnpliktig åkte på de sju världshaven och bidrar till SeaTwirl med sina expertkunskaper inom system, funktion och dokumentation.


Mehdi Garmabi, Beräkningsingenjör

Mehdi har en mastersexamen i beräkningsteknik från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. Han har erfarenhet av analysera rotorblad på vindturbiner från sin tid i Tyskland och har expertkunskaper inom finita element-metoden, strukturanalys, datorprogrammering och fiberkompositmaterial. Han har också erfarenhet från tillverkning och certifiering av rotorblad till HWAT.


Erik Aronsson, Huvudingenjör/Projektledare

Erik har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. Genom tidigare tjänster i klassningssällskap och maritim tillverkningsindustri har han skaffat sig erfarenhet och expertis inom marina operationer, certifiering, tredjepartsverifikation och produktutveckling. Han är driven, ambitiös och har ett stort tekniskt intresse.


Laín Nieto, Senior beräkningsingenjör

Laín är en senior beräkningsingenjör med lång erfarenhet från vindkraftsindustrin. Han har gjort lastberäkningar för VAWTs i Tyskland och jobbat med flytande vindkraftverk tillsammans med University of the Basque Country. Han har också arbetat inom R&D på Siemens Gamesa, utvecklat multi-MW vindturbiner för Nordex och designat aeroelastisk kod för Vestas. På SeaTwirl fokuserar han på att utveckla aeroelastiska modeller, belastningar och kontrollsystem för multi-MW VAWT.


John Salquist, 3D-grafiker

John är utbildad 3D-grafiker från Computer Graphics Design på YRGO och har också en kandidatexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand. Han har ett starkt intresse för det visuella och erfarenhet som innefattar både tekniska och konstnärliga projekt.


Roger Cederberg, Senior rådgivare

Roger var styrelseordförande för SeaTwirl under 2012–2019 och har därefter varit senior rådgivare. Han har en civilingenjörsexamen, en Tekn Dr in Datorteknik och en MBA. Han har lång erfarenhet från en rad ledande positioner, bland som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB.


Jens Tommerup, Senior rådgivare

Jens valdes in SeaTwirls styrelse 2018 och var ordförande under 2019–2020 då han lämnade styrelsen för att ta en mer operativ roll. Han har en BSc i Engineering och har gått ledarskapsutbildningar på Imperial College London och INSEAD. Som MHI Vestas första VD från 2014 till 2018, var han med och byggde bolaget till en ledande spelare inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han chef för Vestas China och för Vestas Asia/Pacific and China. 

Utökat Team


Peter Petrov, Utvecklingsingenjör

Peter har en kandidatexamen i maskinteknik från Pennsylvania State University. Han har erfarenhet som senior designingenjör och teknikchef från ett företag som tillverkar specialgjord däcksutrustning för den marina bogserings- och eskortsektorn och utrustning för oceanografisk forskning.


Andreas Johansson, Kommunikationskonsult

Andreas är kommunikationskonsult på Solberg. Han är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet från affärsjournalistik med inriktning mot de finansiella marknaderna.


Elke Rosiers, Finnansieringsexpert

Elke är vd för Avanoa AB, en specialist på finansieringslösningar för små- och medelstora bolag. Hon har stor erfarenhet från EU-relaterad finans och administration, granskingsförberedelser, due diligence och affärsutveckling. Hon pratar fyra språk flytande, har erfarenhet från både offentlig och privat sektor, och är särskilt intresserad av krishantering och kreativ problemlösning.


Mattias Haggärde Langqrie, Beräkningsingenjör

Mattias har en civilingenjörsexamen i teknisk matematik från Chalmers och stor erfarenhet från analys och produktutveckling inom offshoreindustrin. Han brinner för att hitta enkla lösningar på svåra eller avancerade problem.


Experter

Teamet består också av flera experter som stöder affärs- och teknikutvecklingen.

"Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas."
Jens Tommerup
Rådgivare, SeaTwirl

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.