Om Teamet

Om Teamet

SeaTwirl utgörs av en liten sammansvetsad grupp medarbetare med bred teknisk kunskap och entreprenörserfarenhet. Teamet utgör en bas för den viktiga tekniska utvecklingen av de flytande vindkraftverken.

SeaTwirls ingenjörer har tillsammans en bred kunskapsbas som täcker de viktigaste teknikområdena så som design, simulering, hydrodynamik, provning och mekanisk konstruktion.


Peter Schou, Interim VD

Född 1969. Interims-VD sedan 2020. MBA från Copenhagen Business School (CBS). Peter har lång erfarenhet från internationella affärer från sina 17 år i Asien, där han senast var VD, Greater China, för ett stort multinationellt företag.


Johanna Hultgren, Ekonomichef

Johanna är ekonomichef på konsultbasis sedan 2018. Utbildad ekonomi- och redovisningskonsult med lång erfarenhet från noterade och onoterade forskningsbolag efter 10 år hos GU Ventures. Sedan 2018 ekonomichef för bolag i GU Ventures portfölj.


Efva Willén, Affärsutvecklare

Efva Willén har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och en bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom marin teknik och offshore. På SeaTwirl bidrar Efva huvudsakligen med sin erfarenhet inom affärsutveckling, men även med tekniska kunskaper inom områden som stabilitet och strömningsmekanik.


Daniel Ehrnberg, Uppfinnare och teknisk specialist

Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.


Jonas Boström, Projektledare

Jonas har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och är en lösnings- och resultatorienterad lagspelare. Jonas har erfarenheter från att tidigare arbetat i klassificeringssällskap och som underleverantör till offshoreindustrin. På SeaTwirl bidrar Jonas med ett öga för detaljer och systemintegration speciellt i samband med den höga kravbild som kommer med havsbaserad struktur.


Andreas Börjesson, Utvecklingsingenjör

Andreas är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. På SeaTwirl bidrar Andreas med sin erfarenhet inom konstruktion samt är en viktig lagspelare med en positiv attityd som hjälper oss att nå våra mål.


Julia Skälegård, Projektingenjör

Julia har en examen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Med sitt starka driv bidrar hon med energi som gör att projekten blir färdiga i tid. Julia brinner för arbetet mot ett mer hållbart samhälle.


Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör (FEM)

Martin har en bakgrund inom beräkning och projektledning med inriktning på kompositer och offshore-industri. Som flygingenjör från KTH med forskarutbildning inom kompositer bidrar Martin konstruktivt till teamet. Martin har också en lång erfarenhet av tillverkning inom offshore som konsult vilket gett honom både unika erfarenheter och ett stort kontaktnät. Specialiseringen inom utmattningsberäkningar är också värdefull i arbetet med SeaTwirl S2.


John Salquist, 3D-grafiker

John är utbildad 3D-grafiker från Computer Graphics Design på YRGO och har också en kandidatexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand. Han har ett starkt intresse för det visuella och erfarenhet som innefattar både tekniska och konstnärliga projekt.


Roger Cederberg, Senior rådgivare

Roger var styrelseordförande för SeaTwirl åren 2012-2019, därefter Senior rådgivare i bolaget. Civ Ing Tekn Fysik, Tekn Dr Datorteknik, MBA. Roger jobbar på GU Ventures med affärsutveckling och investeringar och är därigenom engagerad i flera bolag. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bland annat som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB. 

Utökat Team


Peter Petrov, Utvecklingsingenjör

Peter har en kandidatexamen i maskinteknik från Pennsylvania State University. Han har erfarenhet som senior designingenjör och teknikchef från ett företag som tillverkar specialgjord däcksutrustning för den marina bogserings- och eskortsektorn och utrustning för oceanografisk forskning.


Andreas Johansson, Kommunikationskonsult

Andreas är kommunikationskonsult på Solberg. Han är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet från affärsjournalistik med inriktning mot de finansiella marknaderna.


Elke Rosiers, Finnansieringsexpert

Elke är vd för Avanoa AB, en specialist på finansieringslösningar för små- och medelstora bolag. Hon har stor erfarenhet från EU-relaterad finans och administration, granskingsförberedelser, due diligence och affärsutveckling. Hon pratar fyra språk flytande, har erfarenhet från både offentlig och privat sektor, och är särskilt intresserad av krishantering och kreativ problemlösning.


Johan Hultstam, Teknisk upphandling

Johan har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet och besitter lång erfarenhet inom internationella inköp, teknisk förhandling och tillverkning från många stora projekt inom verkstadsindustrin, bland annat från bolag som AB Volvo, Volvo Cars, BAE Systems och Husqvarna. Han har även arbetat på myndigheten Invest Sweden, numera en del av Business Sweden, som hade till uppdrag att attrahera leverantörer till svensk industri.


Mattias Haggärde Langqrie, Beräkningsingenjör

Mattias har en civilingenjörsexamen i teknisk matematik från Chalmers och stor erfarenhet från analys och produktutveckling inom offshoreindustrin. Han brinner för att hitta enkla lösningar på svåra eller avancerade problem.


Experter

Teamet består också av flera experter som stöder affärs- och teknikutvecklingen.

"Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas."
Jens Tommerup
Styrelseordförande, SeaTwirl

Styrelse

Jens Tommerup, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2018. Bsc Engineering, ledarskapsutbildning från Imperial College London och INSEAD. Jens var vd för MHI Vestas Offshore Wind från starten 2014 till april 2018 och var med byggde upp bolaget till en av ledarna inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han framgångsrik chef för Vestas Kina och senare för det sammanslagna affärsområdet Asien/Stilla havsområdet och Kina.

Intresserad av att investera i SeaTwirl? Kontakta Jens via e-post: jens.tommerup@seatwirl.com

Peter Laurits, Vice ordförande

Styrelseledamot sedan 2017. Civ Ing Elektronik från Chalmers. Delägare och VD i Concept Träningsredskap AB. Mellan 2008-2013 var Peter VD för Corroventa Avfuktning och dessförinnan hade han flera befattningar inom Saab Training Systems, bland annat vice VD och Head of Sales.

Charlotte Bergqvist, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet.

Pontus Ryd, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology. Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Peter Schou

Interim VD

peter.schou@seatwirl.com

Telefon: +46 769 38 50 51