Där används SeaTwirl

Många olika användningsområden

SeaTwirl är främst avsedd att användas i kommersiella vindkraftsparker, men det finns även andra användningsområden av intresse.


Vindkraftsparker

Det beräknas att denna marknad kommer att öka väsentligt i framtiden. Energianalytiker uppskattar att 7%-11% av Europas el kommer att produceras av havsbaserad vindkraft år 2030. SeaTwirl är med sitt unika koncept redo att ta en roll i denna utveckling.

Öar och andra avlägsna platser

Många avlägsna platser har en osäker strömtillförsel vilket förklarar en allt större efterfrågan på lokalt producerad el. SeaTwirl erbjuder en stabil energiförsörjning och dessutom en grönare profil för enskilda företag inom hotell och turistnäringen.

Fiskodlingar

Uppkoppling på det fasta elnätet är ofta inte ett alternativ för fiskodlingar. SeaTwirl erbjuder en säker tillgång till nödvändig el för matare och pumpar.
"Det är tydligt att vindkraftens tid har kommit. Mitt budskap är enkelt: Vår regering är engagerad i att ta itu med klimatförändringarna, och vi vet att vindkraften kommer att spela en viktig roll i dessa insatser."
Jim Carr
Minister of Natural Resources, Canada

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29