Där används SeaTwirl

Många olika användningsområden

SeaTwirl är främst avsedd att användas i kommersiella vindkraftsparker, men det finns även andra användningsområden av intresse.


Vindkraftsparker

Det beräknas att denna marknad kommer att öka väsentligt i framtiden. Energianalytiker uppskattar att 7%-11% av Europas el kommer att produceras av havsbaserad vindkraft år 2030. SeaTwirl är med sitt unika koncept redo att ta en roll i denna utveckling.

Öar och andra avlägsna platser

Många avlägsna platser har en osäker strömtillförsel vilket förklarar en allt större efterfrågan på lokalt producerad el. SeaTwirl erbjuder en stabil energiförsörjning och dessutom en grönare profil för enskilda företag inom hotell och turistnäringen.

Fiskodlingar

Uppkoppling på det fasta elnätet är ofta inte ett alternativ för fiskodlingar. SeaTwirl erbjuder en säker tillgång till nödvändig el för matare och pumpar.
"Det är tydligt att vindkraftens tid har kommit. Mitt budskap är enkelt: Vår regering är engagerad i att ta itu med klimatförändringarna, och vi vet att vindkraften kommer att spela en viktig roll i dessa insatser."
Jim Carr
Minister of Natural Resources, Canada
Öar och kustsamhällen förlitar sig idag på av el från dieselgeneratorer, vilket är både dyrt och släpper ut koldioxid.

SeaTwirl siktar in sig på nischmarknader

SeaTwirl har nu identifierat några marknader där vindkraftverk av storleken 1 MW kan fylla ett tydligt marknadsbehov och ser därför en möjlighet att bygga upp en verksamhet riktad mot dessa nischmarknader parallellt med huvudmålet. Det kan leda till att intäkter kommer betydligt tidigare än vad som ursprungligen var planerat.

Nischmarknaderna som identifierats är öar och avlägsna småbyar vid havet, fiskodlingar samt avsaltningsanläggningar – verksamheter och platser som idag i huvudsak drivs av el från dieselgeneratorer, vilket är både dyrt och släpper ut koldioxid.

LÄS MER

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.