Lägre produktions- och livscykelkostnad med SeaTwirl vindkraft

Flexiblare val av plats

SeaTwirl kan förankras på djupare vatten än konventionella vindkraftverk vilket möjliggör installationer längre ut till havs där vindar är starkare.

Billigare att tillverka och underhålla

Enkelhet är en viktig del av SeaTwirls design. Den robusta konstruktionen har unika egenskaper som gör den billigare att tillverka och underhålla.

Tål extrema förhållanden

SeaTwirls vindkraftverk med vertikal axel har visat sig stå emot mycket starka vindar. Dess vertikala axel gör den oberoende av vindriktningen.

SeaTwirls koncept

SeaTwirls vindkraftverk använder en turbin med vertikal axel med ett torn kopplad till ett flytelement med köl. När vindturbinen roterar i vinden upprätthålls stabiliteten i kraftverket av kölen precis som på en segelbåt.

Vindturbinen, tornet och undervattensdelen monteras och roterar som en enhet. Runt tornet (ovanför vattenytan, men under vindturbinen) är ett slutet generatorhus som inte roterar. Generatorhuset och vindturbinen är förankrade till havsbotten. SeaTwirls vindkraftverk kan placeras på större djup än konventionella vindkraftverk (som tumregel kan konventionella vindturbiner inte placeras på större djup än 50 meter på grund av byggkostnader). SeaTwirls flytande vindkraftverk innebär större flexibilitet vid valet av plats för vindkraftsparker. Forskning och vetenskapliga rapporter visar att vindturbiner med vertikal axel så som SeaTwirl kan byggas större än traditionella vindkraftverk med horisontell axel.

Fördelar med SeaTwirl

Mindre belastning på lager

Eftersom vindkraftverket är monterad med en flytande undervattensstruktur behöver inte lagren i generatorhuset bära upp kraftverkets vikt. Detta är unikt för SeaTwirl och innebär att lagren utsätts för mindre laster än andra vindkraftverk.

Enklare underhåll och låg tyngdvikt

SeaTwirls vindkraftverk har en lägre tyngdpunkt och en stabilare konstruktion än traditionella vindkraftverk med horisontell axel eftersom generatorn och alla delar som kräver underhåll är placerade under turbinen och över vattenytan.

Lägre totalkostnad

SeaTwirls vindkraftverk är lättillgängliga, även via små båtar, vilket minskar servicekostnaderna. Företagets unika koncept ger lägre tillverkningskostnad, lägre livscykelkostnad (i form av minskat servicebehov och underhåll) och därmed en lägre total kostnad. Detta är särskilt viktigt för havsbaserade vindkraftsparker.

Patenterad teknik

SeaTwirls har ett antal banbrytande patent och tillvägagångssätt som gör våra produkter mer robusta, enklare att underhålla och billigare att producera. Det innebär att SeaTwirl kan producera förnybar vindkraft till en lägre kostnad än våra konkurrenter.
”Enkelhet är en av de viktigaste faktorerna för att hålla kostnaderna nere i offshore vindkraft. SeaTwirl har ett enkelt och robust system, vi kommer att kunna ge vindkraftsägare kostnadseffektiva lösningar.”
Peter Laurits
VD, SeaTwirl

10 skäl till att välja SeaTwirl

#1. Lägre kostnader: SeaTwirls design bygger på en enkelhet som minskar produktionskostnaderna, men också kostnaderna för underhåll. Sammantaget innebär detta att SeaTwirl-ägare får en attraktiv och kostnadseffektiv lösning.
#2. Skalbarhet: SeaTwirls design överträffar traditionella horisontella vindkraftverk genom sin större skalbarhet. Under 2020 tillverkar vi 1 MW-enheter, men i motsats till konventionell vindkraft där fysiken sätter ett tak på maximal effekt, kommer vi att kunna skala upp vår lösning på sikt. Vi vill bygga större verk!
#3. I avlägsna trakter så som på öar har invånarna en osäker kraftförsörjning varför efterfrågan på lokalt producerad kraft ökar. SeaTwirl kan inte bara erbjuda en stabil energiförsörjning, utan också en grönare profil för enskilda operatörer som hotell och andra aktörer inom turistbranschen.
#4. Vertikala turbiner pekar alltid i rätt riktning: Som en del av SeaTwirls designfilosofi om enkelhet behöver vår vertikala turbin inte peka i någon specifik riktning till skillnad från traditionella kraftverk. Det innebär att det inte finns något behov av komplexa maskiner och riktningskontroller. Vi tänker kostnadseffektivt!
#5. Förankring ute till sjöss innebär mindre störningar för fastighetsägare och naturliv längs kusten. Det innebär att prospektörer av vindkraftsparker får mindre bekymmer med den allmänna opinionen samt olika lagkrav.
#6. Nätverksstabilisering: En unik egenskap med SeaTwirls design är att tornet och undervattensdelen som roterar tillsammans som en enhet, kan lagra energi om vindhastigheten plötsligt skulle sjunka. Det innebär att SeaTwirl kan leverera kraft mer kontinuerligt och därmed fungera som en nätverksstabilisator.
#7. Kompaktare vindkraftsparker: De typiska avståndsbestämmelserna på konventionella (HAWT) vindkraftparker gäller inte fullt ut för SeaTwirls vertikala vindkraftverk (VAWT). Med SeaTwirl kan kraftverken placeras närmare varandra och det kan till och med vara möjligt att få förstärkt kraft genom att placera VAWTs sida vid sida.
#8. Lätt att komma åt under underhåll: Genom att placera viktiga komponenter i ett generatorhus (precis över vattenytan och under turbinen) kan man utföra service på ett enklare och snabbare sätt vilket minskar underhållskostnaden. En låg tyngdpunkt är också fördelaktig för att göra SeaTwirl till en robust och enkel konstruktion.
#9. Komplett verk: Till skillnad från en del andra leverantörer satsar SeaTwirl på att kunna erbjuda en komplett lösning till ägare av exempelvis vindraftsparker. Produkten omfattar alla delar: Turbin, generator, förankring och torn med köl.
#10. Enklare driftsättning: SeaTwirl har flera patenterade smarta lösningar som inte bara gör service av kraftverket enklare utan att även installation och driftsättning blir enklare och därmed billigare. Vi tror att nyckeln till framgång är en mer kostnadseffektiv produkt.
SeaTwirl S2 översiktsbild
SeaTwirl S2

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.