Lägre produktions- och livscykelkostnad med SeaTwirl vindkraft

Flexiblare val av plats

SeaTwirl kan förankras på djupare vatten än konventionella vindkraftverk vilket möjliggör installationer längre ut till havs där vindar är starkare.

Billigare att tillverka och underhålla

Enkelhet är en viktig del av SeaTwirls design. Den robusta konstruktionen har unika egenskaper som gör den billigare att tillverka och underhålla.

Tål extrema förhållanden

SeaTwirls vindkraftverk med vertikal axel har visat sig stå emot mycket starka vindar. Dess vertikala axel gör den oberoende av vindriktningen.

SeaTwirls koncept

SeaTwirls vindkraftverk använder en turbin med vertikal axel med ett torn kopplad till ett flytelement med köl. När vindturbinen roterar i vinden upprätthålls stabiliteten i kraftverket av kölen precis som på en segelbåt.

Vindturbinen, tornet och undervattensdelen monteras och roterar som en enhet. Runt tornet (ovanför vattenytan, men under vindturbinen) är ett slutet generatorhus som inte roterar. Generatorhuset och vindturbinen är förankrade till havsbotten.

SeaTwirls vindkraftverk kan placeras på större djup än konventionella vindkraftverk (som tumregel kan konventionella vindturbiner inte placeras på större djup än 50-60 meter på grund av byggkostnader). SeaTwirls flytande vindkraftverk innebär större flexibilitet vid valet av plats för vindkraftsparker.

Forskning och vetenskapliga rapporter visar att vindturbiner med vertikal axel så som SeaTwirl kan byggas större än traditionella vindkraftverk med horisontell axel.

Fördelar med SeaTwirl

Mindre belastning på lager

Eftersom vindkraftverket är monterad med en flytande undervattensstruktur behöver inte lagren i generatorhuset bära upp kraftverkets vikt. Detta är unikt för SeaTwirl och innebär att lagren utsätts för mindre laster än andra vindkraftverk.

Enklare underhåll och låg tyngdvikt

SeaTwirls vindkraftverk har en lägre tyngdpunkt och en stabilare konstruktion än traditionella vindkraftverk med horisontell axel eftersom generatorn och alla delar som kräver underhåll är placerade under turbinen och över vattenytan.

Lägre totalkostnad

SeaTwirls vindkraftverk är lättillgängliga, även via små båtar, vilket minskar servicekostnaderna. Företagets unika koncept ger lägre tillverkningskostnad, lägre livscykelkostnad (i form av minskat servicebehov och underhåll) och därmed en lägre total kostnad. Detta är särskilt viktigt för havsbaserade vindkraftsparker.

Patenterad teknik

SeaTwirl har ett antal banbrytande patent och tillvägagångssätt som gör våra produkter mer robusta, enklare att underhålla och billigare att producera. Det innebär att SeaTwirl kan producera förnybar vindkraft till en lägre kostnad än våra konkurrenter.

”Enkelhet är en av de viktigaste faktorerna för att hålla kostnaderna nere i offshore vindkraft. SeaTwirl har ett enkelt och robust system, vi kommer att kunna ge vindkraftsägare kostnadseffektiva lösningar.”
Peter Laurits
Global Head of Business Development, SeaTwirl

10 skäl till att välja SeaTwirl

#1. Lägre kostnader: SeaTwirls design bygger på en enkelhet som minskar produktionskostnaderna för en mogen konstruktion, men också kostnaderna för underhåll. Sammantaget innebär detta att ägare av våra kraftverk får en attraktiv och kostnadseffektiv lösning.
#2. Skalbarhet: SeaTwirls design gör det möjligt att bygga riktigt stort. Vindkraftverken är designade för att kunna skalas upp eller ner i storlek beroende på applikation och marknadsbehov.
#3. Lokalproducerad kraft: Med havsbaserad vindkraft kan el produceras nära befolkningscentrum, då städer ofta är placerade vid kusten och där behovet av el är ökande. Att bygga på land har blivit allt svårare pga platsbrist som i delar beror på negativa reaktioner från de som anser att vindkraften förstör den lokala miljön.
#4. Oberoende av vindriktning: Eftersom vindkraftverk är vertikalaxlat är det oberoende av ändringar i vindriktning. Vi behöver inte heller vrida vingarna för att anpassa variationer i vindhastighet. Konstruktionen innebär att SeaTwirls vindkraftverk innehåller färre rörliga delar.
#5. Förankring ute till sjöss: Påverkar boende och naturliv längs med kuster mindre. Det innebär att prospektörer av vindkraftsparker får färre bekymmer med den allmänna opinionen samt olika lagkrav.
#6. Nätverksstabilisering: Att hela verket roterar som en enhet, ger flera nyttor. Trögheten i den roterande massan är mycket stor i vår lösning. På så sätt kan leveransen av el ske jämnt, med minskat flimmer/flicker på elnätet, vilket idag är ett av de största problemen med vindkraften.
#7. Kompaktare vindkraftsparker: De typiska avståndsbestämmelserna på konventionella (HAWT) vindkraftparker gäller inte fullt ut för SeaTwirls vertikala vindkraftverk (VAWT). Med SeaTwirl kan kraftverken placeras närmare varandra.
#8. Lätt att komma åt för underhåll: Genom att placera viktiga komponenter i ett generatorhus, precis över vattenytan och under turbinen, kan man utföra service på ett enklare och snabbare sätt vilket minskar underhållskostnaden.
#9. Komplett verk: Till skillnad från en del andra leverantörer satsar SeaTwirl på att kunna erbjuda en komplett lösning till ägare av exempelvis vindraftsparker. Produkten omfattar alla delar: Turbin, generator, förankring och torn med köl.
#10. Effektiv driftsättning: SeaTwirl har flera patenterade smarta lösningar som inte bara gör service av kraftverket enklare, även installation och driftsättning blir enklare och därmed billigare. Vi tror att nyckeln till framgång är en mer kostnadseffektiv produkt.
S2x

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.