Vill du vara en del av framtiden inom vindkraft till havs?

Att köpa SeaTwirl S1 eller S2

Vi vill redan idag komma i kontakt med potentiella köpare av våra SeaTwirl S1 och S2 havsbaserade vindkraftverk. Kontakta oss gärna för frågor eller förfrågningar.

Projektering

Vid planering av vindkraftverk behöver man överväga en rad faktorer under projektets hela livscykel. Det handlar om allt från finansiering och placering, till elnätsfrågor och regelverk. Som kund till SeaTwirl drar man nytta av det faktum att flytande vindkraft på många sätt är enklare att planera. På SeaTwirl kommer vi att samarbeta i tät kontakt med er under denna fas av projektet.

Produktion och leverans

Under produktionsfasen byggs vindkraftverket och ansluts till nätet. Det finns ett stort antal frågor som både kund och SeaTwirl ska hantera för ett lyckat resultat. Även i denna fas kommer SeaTwirl arbeta i tät kontakt med dig som kund.

"Framtiden för flytande vindkraft förutspås vara mycket ljus."
Andreas Schröter
Executive Vice President of Renewables Certification at DNV GL

Kunder

Vi vill komma i kontakt med potentiella köpare eller återförsäljare av SeaTwirl S1 och S2 vindkraftverk. Kontakta oss gärna för frågor eller förfrågningar.

Energibolag

Vi tror att SeaTwirls produkter kommer att utgöra ett attraktivt tillskott inom området för förnybar energi. Energibolag kommer att kunna dra nytta av hur SeaTwirl efterlever olika lag- och miljökrav samt på kort sikt, behovet av ”grönare varumärke”. Vi tror också att SeaTwirls produkter kommer att vara lönsamma jämfört med andra energiproducerande lösningar.

Återförsäljare

SeaTwirl vill komma i kontakt med alla potentiella kunder och med vår kunskap bistå projektörer och konsultföretag och andra återförsäljare.

Slutkund

Det finns också ett antal slutkunder i form av organisationer och företag som vill eller behöver producera energi på egen hand.

Stor marknadspotential

7%-11% av europas el kommer att produceras till havs år 2030

24.6 GW

Beräknad produktion från havsbaserad vindkraft år 2020

Lokalproducerad energi

SeaTwirl möjliggör energiproduktion där den behövs

Marknaden för havsbaserad vindkraft

Spridningen av den havsbaserade vindkraftsindustrin har blivit global med tillväxt inte bara i Europa utan också i USA och Asien. På SeaTwirl är vi redo att tillgodose kunder på alla marknader med hjälp av vår unika produkt.

Stor potential för tillväxt

Det beräknas att denna marknad kommer att öka dramatiskt i framtiden. Energiexperter beräknar att den totala produktionen kommer att vara 24.6 GW (2020) och 86 GW (2030).

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.