Om SeaTwirl

Vår utmaning

SeaTwirl står inför en stor utmaning – att rädda världen genom att stoppa effekterna av växthusgaser. Vi är övertygade om att vårt arbete kommer att göra skillnad. Vi definierar utmaningen som att ta itu med tre viktiga mål:

Fossilfritt

Minska koldioxidutsläppen och skapa ett fossilfritt energisystem.

Tak om 2°

Vi vill ta en aktiv roll i att begränsa den global temperaturökningen till två grader.

Billig energi

Vi tror att ren energi till konkurrenskraftig kostnad är avgörande för att vårt samhälle ska kunna blomstra.

En tydlig vision för vägen framåt.

SeaTwirl har en tydlig vision för framtiden

SeaTwirls vision är att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. Bolagets unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar.

Havsbaserad vindkraft är ett snabbt växande energislag med unika egenskaper. Den höga kapacitetsfaktorn, den låga variabiliteten och det gynnsamma säsongsmönstret, med högre produktion på vintern i Europa, USA och Kina, gör att det internationella energiorganet IEA placerar det i en egen kategori: variabel baskraft. Potentialen att bygga ut är enorm samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga.

Idag är kommersiell havsbaserad vindkraft bottenbaserad, vilket betyder att de områden som kan bebyggas med havsbaserad vindkraft är begränsade till grunda vatten. Det är inte ekonomiskt lönsamt att bygga på djupare vatten än 50–60 meter. Därför är nästa steg flytande vindkraftverk, vilket märks när länder som Skottland ger tillstånd till nya kommersiella vindkraftsparker.

SeaTwirl har en unik och patentskyddad lösning för flytande vindkraft. Samtidigt är varje del i verket beprövad teknik. De flesta flytande system som testas är horisontalaxlade traditionella turbiner som monteras på någon form av flytande konstruktion. Det finns mycket som talar för att vertikalaxlade verk passar bättre än de traditionella horisontalaxlade vindkraftverken i havsmiljö. Enkelheten i konstruktionen med få rörliga delar och en låg tyngdpunkt är stora fördelar. All service är lättillgänglig tack vare att rörliga delar och elsystem är placerat nära vattenytan, vilket minskar kostnaderna för service och underhåll.

Framför allt uppvisar vertikalaxlade turbiner bättre egenskaper när de placeras tillsammans i parker. Studier visar att turbiner som placeras tillsammans förstärker varandra och i ett white paper som SeaTwirl tog fram visades det att de kan placeras mycket tätare ihop, vilket ger mer elproduktion på en given yta.

SeaTwirls vertikalaxlade lösning är alltså en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som leder till lägre service och underhållskostnader jämfört med andra traditionella vindkraftverk. Tillsammans med egenskaperna som uppvisas på parknivå gör det att SeaTwirl kan leverera ett väldigt konkurrenskraftigt erbjudande till utvecklare av framtidens flytande vindkraftsparker.

Lägre LCOE med SeaTwirl

Sandia Labs (ett ledande forskningsinstitut inom förnybar energi) har kommit fram till att offshore vertikalaxlade verk kommer att ha 20% lägre LCOE (Levelized Cost Of Energy) än horisontalaxlade verk. Detta stämmer väl överens med de LCOE uppskattningar utförda för SeaTwirl, vilket resulterade i en genomsnittlig uppskattning av 21% lägre LCOE. Läs mer om SeaTwirls fördelar och LCOE här (pdf från 2020, engelsk text).

SeaTwirl vill vara en partner i framtidens energimix.

En partner i energimixen

Det finns flera konkurrerande lösningar för grön energiproduktion, något som gör det enklare att avveckla dieselmotorer som kraftkälla. Framtidens lösning menar vi är en blandning av energikällor.

Vi ser olika typer av förnybara energikällor som komplement till varandra vilket öppnar upp för framtida partnerskap. Genom att lägga till olika lösningar för lagring av energi kan vi skapa ett hållbart förnybart energisystem

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.