Om SeaTwirl

Vår utmaning

SeaTwirl står inför en stor utmaning – att rädda världen genom att stoppa effekterna av växthusgaser. Vi är övertygade om att vårt arbete kommer att göra skillnad. Vi definierar utmaningen som att ta itu med tre viktiga mål:

Fossilfritt

Minska koldioxidutsläppen och skapa ett fossilfritt energisystem.

Tak om 2°

Vi vill ta en aktiv roll i att begränsa den global temperaturökningen till två grader.

Billig energi

Vi tror att ren energi till konkurrenskraftig kostnad är avgörande för att vårt samhälle ska kunna blomstra.

En tydlig vision för vägen framåt.

SeaTwirl har en tydlig vision för framtiden

Företaget håller på med utvecklingen av S2x – 1 MW som ska lanseras år 2023. Vår ambition är att sälja vår första kommersiella enhet till ett ledande energibolag och sedan etablera en liten flytande vindkraftpark under 2025.

Vindkraft på land är en etablerad stor internationell industri. Havsbaserad vindkraft är fortfarande ganska liten globalt sett, men växer mycket snabbt, med en fördubbling mellan 2014 och 2015 i Europa. Det är fortfarande betydligt dyrare att bygga vindkraftverk till havs, men dels sjunker priserna på havsbaserade vindkraftverk, dels är det av flera skäl betydligt bättre att placera vindkraftverken till havs.

Det finns internationellt sett problem med att hitta bra etableringslägen på land samtidigt som det finns ett motstånd mot landbaserad vindkraft. Men den största anledningen till den ökade etableringen till havs är att det blåser oftare och starkare, vilket ger betydligt mer energi från samma storlek på turbin.

Kommersiell havsbaserad vindkraft är idag bottenbaserad, vilket betyder att de områden som kan bebyggas med havsbaserad vindkraft är begränsade till grunda vatten. Det är inte ekonomiskt lönsamt att bygga på djupare vatten än 50-60 meter. Därför är nästa steg flytande vindkraftverk. Det finns ett flertal projekt världen runt där olika idéer för flytande vindkraftverk testas i tidiga faser. Ett fåtal, varav SeaTwirl är ett, har fungerande prototyper i havet som är anslutna till elnätet.

SeaTwirl har en unik lösning för flytande vindkraft. Samtidigt är varje del i verket beprövad teknik. De flesta flytande system som testas är horisontalaxlade traditionella turbiner som monteras på någon form av flytande konstruktion. Det finns mycket som talar för att vertikalaxlade verk passar bättre än de traditionella horisontalaxlade vindkraftverken i havsmiljö. Enkelheten i konstruktionen med få rörliga delar och en låg tyngdpunkt är stora fördelar. All service är lättillgänglig tack vare att rörliga delar och elsystem är placerat nära vattenytan, vilket minskar kostnaderna för service och underhåll.

SeaTwirls stora fördelar är att det är en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som också leder till lägre service och underhållskostnader jämfört med andra traditionella vindkraftverk. SeaTwirl kommer kunna leverera en konkurrenskraftig lösning för framtidens hållbara elproduktion vilket gör att vi tror på en positiv framtid för SeaTwirl.

Lägre LCOE med SeaTwirl

Sandia Labs (ett ledande forskningsinstitut inom förnybar energi) har kommit fram till att offshore vertikalaxlade verk kommer att ha 20% lägre LCOE (Levelized Cost Of Energy) än horisontalaxlade verk. Detta stämmer väl överens med de LCOE uppskattningar utförda för SeaTwirl, vilket resulterade i en genomsnittlig uppskattning av 21% lägre LCOE. Läs mer om SeaTwirls fördelar och LCOE här (pdf från 2020, engelsk text).

SeaTwirl vill vara en partner i framtidens energimix.

En partner i energimixen

Det finns flera konkurrerande lösningar för grön energiproduktion, något som gör det enklare att avveckla dieselmotorer som kraftkälla. Framtidens lösning menar vi är en blandning av energikällor.

Vi ser olika typer av förnybara energikällor som komplement till varandra vilket öppnar upp för framtida partnerskap. Genom att lägga till olika lösningar för lagring av energi kan vi skapa ett hållbart förnybart energisystem

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.