Finansiella rapporter dokument och kalender

Finansiell kalender

2019

2019/01/18
Årsredovisning för perioden september 2017 – augusti 2018

2019/01/30
Delårsrapport för perioden september 2018 – november 2018

2019/02/19
Bolagets årsstämma

2019/04/25
Delårsrapport för perioden december 2018 – februari 2019

2019/07/05
Delårsrapport för perioden mars 2019 – maj 2019

2019/10/23
Extra bolagsstämma

2019/10/30
Bokslutskommuniké

 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29