Finansiella rapporter dokument och kalender

Finansiell kalender

2018

2018/01/25
Delårsrapport för perioden september 2017 - november 2017

2018/02/05
Årsredovisning för perioden september 2016 - augusti 2017

2018/02/26
Bolagets årsstämma - Kl: 15.00

2018/04/05
Delårsrapport för perioden december 2017 - februari 2018

2018/07/05
Delårsrapport för perioden mars 2018 - maj 2108

2018/10/25
Bokslutskommuniké

2017

2017/01/25
Delårsrapport för perioden september 2016 – november 2016

2017/02/22
Bolagets årsstämma

2017/04/05
Delårsrapport för perioden december 2016 – februari 2017

2017/07/05
Delårsrapport för perioden mars 2017 – maj 2017

2017/10/04
Bokslutskommuniké

2016

2016/11/28 – 2016/12/07
Teckningstid

2016/12/08
Datum för offentliggörande av utfall

2016/12/22
Första dag för handel på Nasdaq First North

 

 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29