Patenterad teknik

USA, Asien & Europa

Patent inlämnade och godkända i USA, Kina och flera europeiska länder.

Elva patent

Elva patent godkända och sju pågående.

4 patentfamiljer

Patent som täcker ett brett spann av konkurrensfördelar.

En stark patentportfolio

För att säkerställa den framtida utvecklingen av vårt koncept har SeaTwirl flera patent som skyddar de viktigaste aspekterna i vår lösning.

Som ett tekniskt drivet företag är det viktigt för SeaTwirl att kontinuerligt utveckla vår patentstrategi. Genom våra elva godkända patent (och sju pågående) stärker vi vår patentportfölj och utökar våra potentiella marknader.

Fyra patentfamiljer

SeaTwirls patent är uppdelade i fyra kategorier som täcker ett brett spann av konkurrensfördelar.

Patenterad enkelhet

Service och underhåll är en stor kostnad för havsbaserad vindkraft. Vår patenterade teknik syftar till att minska denna kostnad. SeaTwirls patentansökningar skyddar lösningar för en enkel, robust och kostnadseffektiv teknik.

"Teknikens kostnadseffektivitet och enkelhet kommer att göra SeaTwirl till en seriös konkurrent på vindkraftsmarknaden. Vår starka patentportfölj är en viktig del i denna utmaning."
Peter Schou , Interim VD
Peter Schou
Interim VD, SeaTwirl

Godkända patent

Amerikanskt, franskt och brittiskt patent för dynamisk turbin

Den dynamiska turbinen kan fälla in sina vingar och bli helt platt, vilket gör att den kan motstå mycket högre vindhastigheter. Detta gör det möjligt att bygga verket med mindre material och placera det på ställen där det finns risk för orkaner, tyfoner eller cykloner, vilket öppnar upp helt nya marknader. Att dimensionera ett vanligt verk för att klara den sortens vindar skulle göra det mycket dyrare att bygga.

“Som ett teknikdrivet företag är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår patentstrategi. Med detta godkännande stärker vi vår patentportfölj och utökar våra potentiella marknader. På många platser i världen finns risk för tyfoner, cykloner eller orkaner. Detta patent gör det möjligt att bygga vindkraftverk med mindre material men som ändå kan stå emot dessa kraftiga vindar. I en framtid där extremt väder blir vanligare är vi mycket glada för godkännandet”, säger Gabriel Strängberg, VD på SeaTwirl.

Läs mer

Svenskt, europeiskt, kinesiskt och amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Verket är delbart ovanför och under det hus som håller generator och lager, vilket innebär att hela generator- och lagerhuset kan bytas ut strax ovanför vattenytan med båt. Det underlättar och minskar kostnaderna för installation och underhåll, och innebär att kraftverkets tid för produktionsstopp kan minimeras.

“Enkelhet är A & O ute till havs och detta är ett exempel på hur SeaTwirl utvecklar enkla och robusta, och därmed också kostnadseffektiva, lösningar. Med detta patent underlättar vi för enklare installation, och för en utbytbarhet som överträffar dagens tekniks möjligheter för modulutbyte. Service och underhåll är en stor kostnad för havsbaserad vindkraft och det här patentet kan minska den kostnaden”, säger Gabriel Strängberg, VD på SeaTwirl.

Läs mer

Patent i Frankrike, El Salvador, Storbritannien, Irland och USA för en lösning som optimerar rotationshastighet

SeaTwirl har beviljats patent för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.

Ett problem med vindkraft är de spänningsförändringar som uppstår när vindstyrkan varierar. Patentet avser en lösning för att lagra rörelseenergi i en sorts svänghjul som kan användas för att optimera verkets rotationshastighet och därmed stabilisera spänningen.

Lösningen fungerar genom att vatten fyller en torus, som vingarna monterats på, när det blåser mycket och töms i en hålighet mittpelaren när det blåser mindre. Principen är samma som när en konståkare som drar in armarna mot kroppen för att snurra snabbare i en piruett. Genom att flytta massa närmare mitten kan rotationshastigheten på verket bibehållas vid mindre vind och på så vis optimeras för att minska spänningsvariationer.

”Patentet är en del vårt strategiska arbete med att bygga en bred patentportfölj. Genom att skydda tekniska lösningar som optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet så stärker vi vår marknadsposition”, säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl.

Läs mer

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Peter Schou

Interim VD

peter.schou@seatwirl.com

Telefon: +46 769 38 50 51