Patenterad teknik

USA, Asien & Europa

Patent inlämnade och godkända i USA, Kina och flera europeiska länder.

Tjugoåtta patent

Tjugoåtta patent godkända och tre pågående.

4 patentfamiljer

Patent som täcker ett brett spann av konkurrensfördelar.

En stark patentportfölj

För att säkerställa den framtida utvecklingen av vårt koncept har SeaTwirl flera patent som skyddar de viktigaste aspekterna i vår lösning.

Som ett tekniskt drivet företag är det viktigt för SeaTwirl att kontinuerligt utveckla vår patentstrategi. Genom våra tjugoåtta godkända patent (och tre pågående) stärker vi vår patentportfölj och utökar våra potentiella marknader.

Fyra patentfamiljer

SeaTwirls patent är uppdelade i fyra kategorier som täcker ett brett spann av konkurrensfördelar.

Patenterad enkelhet

Service och underhåll är en stor kostnad för havsbaserad vindkraft. Vår patenterade teknik syftar till att minska denna kostnad. SeaTwirls patentansökningar skyddar lösningar för en enkel, robust och kostnadseffektiv teknik.

”För att skydda våra idéer och teknologier framöver så lägger vi mycket fokus på vår patentstrategi. Vår starka patentportfölj är en viktig del och en av våra största tillgångar.”
Johan Sandberg
VD, SeaTwirl

Godkända patent

Amerikanskt, franskt och brittiskt patent för dynamisk turbin

Den dynamiska turbinen kan fälla in sina vingar och bli helt platt, vilket gör att den kan motstå mycket högre vindhastigheter. Detta gör det möjligt att bygga verket med mindre material och placera det på ställen där det finns risk för orkaner, tyfoner eller cykloner, vilket öppnar upp helt nya marknader. Att dimensionera ett vanligt verk för att klara den sortens vindar skulle göra det mycket dyrare att bygga.

Läs mer

Svenskt, europeiskt, kinesiskt, japanskt och amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Verket är delbart ovanför och under det hus som håller generator och lager, vilket innebär att hela generator- och lagerhuset kan bytas ut strax ovanför vattenytan med båt. Det underlättar och minskar kostnaderna för installation och underhåll, och innebär att kraftverkets tid för produktionsstopp kan minimeras.

Läs mer

Patent i Frankrike, El Salvador, Storbritannien, Irland och USA för en lösning som optimerar rotationshastighet

SeaTwirl har beviljats patent för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.

Ett problem med vindkraft är de spänningsförändringar som uppstår när vindstyrkan varierar. Patentet avser en lösning för att lagra rörelseenergi i en sorts svänghjul som kan användas för att optimera verkets rotationshastighet och därmed stabilisera spänningen.

Lösningen fungerar genom att vatten fyller en torus, som vingarna monterats på, när det blåser mycket och töms i en hålighet mittpelaren när det blåser mindre. Principen är samma som när en konståkare som drar in armarna mot kroppen för att snurra snabbare i en piruett. Genom att flytta massa närmare mitten kan rotationshastigheten på verket bibehållas vid mindre vind och på så vis optimeras för att minska spänningsvariationer.

Läs mer

Patent på en vattenbaserad nödbroms

Alla vindkraftverk behöver en nödbroms som hindrar dem från att rotera så snabbt att de skadas. Den traditionella lösningen är en skivbroms, vilket till havs för med sig problem som värmebortledning och tillförlitlighet. 

Lösningen som det amerikanska patentverket har beviljat patent för, bromsar verket genom att nyttja dess rotation för att flytta vatten. 

Läs mer

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.