Finansiell kalender

 

2016/11/28 – 2016/12/07
Teckningstid

2016/12/08
Datum för offentliggörande av utfall

2016/12/22
Första dag för handel på Nasdaq First North

2017/01/25
Delårsrapport för perioden september 2016 – november 2016
 
2017/02/22
Bolagets årsstämma
 
2017/04/05
Delårsrapport för perioden december 2016 – februari 2017
 
2017/07/05
Delårsrapport för perioden mars 2017 – maj 2017
 
2017/10/04
Bokslutskommuniké

Information uppdateras under 2017